Ytringsfrihed

Definition af ytringsfrihed

Den formelle ytringsfrihed er grundsætningen om at personer har ret til at udtale sin mening uden andres forudgående godkendelse, altså uden censur. I Danmark er den formelle ytringsfrihed sikret med grundlovens § 77.

Den materielle ytringsfrihed er grundsætningen om, at personers ret til at ytre sig ikke bør indskrænkes eller kun bør indskrænkes i begrænset omfang.

Den materielle ytringsfrihed indskrænkes mange steder i dansk lovgivning, f.eks. i bestemmelser om tavshedspligt og i straffelovens regler om freds og æreskrænkelse, jf. straffelovens kapitel 27.