World Trade Organisation

Definition af World Trade Organisation

World Trade Organisation (WTO) er en international handelsorganisation med over 160 medlemslande. Organisationen, som ikke er en del af FN, har hovedsæde i Geneve i Schweiz, er mellemstatslig, og er en udløber af General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). GATT-aftalen, som i 1994 blev ændret med GATT 1994, gælder stadig for varer som en del af WTO-systemet. GATT-medlemmerne blev sammen med EF stiftende medlemmer af WTO i 1995.

WTO er dels forum for forhandling af nye, multilaterale handelsaftaler, dels forum for konfliktløsning via nogle ganske indviklede processer. Derudover overvåger organisationen medlemslandenes implementering af handelsaftalerne.

Handelsaftalerne forhandles løbende i såkaldte forhandlingsrunder, hvor WTO forsøger at få medlemslandene til at nå til enighed om aftaler, der nedbringer handelsbarrierne, f.eks. toldsatser. Den nuværende forhandlingsrunde begyndte i 2001 og kaldes Doha-runden.

Ud over GATT-aftalern, er GATS- og TRIPS-aftalerne blandt de vigtige WTO-aftaler.