Udbyttepræference

Definition af udbyttepræference

I kapitalselskaber, f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber, hvor kapitalen er opdelt i kapitalklasser (aktieklasser/anpartsklasser), ser man ofte, at der til en eller flere af kapitalklasserne er knyttet en fortrinsret til udbyttebetalinger. En sådan fortrinsret til at få udbytte kaldes en udbyttepræference.

Udbyttepræferencer findes i mange variationer. En udbyttepræferencen kan eksempelvis gå på, at kapitalandelene i de øvrige klasser ikke har ret til udbytte, førend hver kapitalandel i præferenceklassen har fået et beløb, som svarer til tegningsbeløbet for præferenceklassens kapitalandele.