Sui generis

Definition af sui generis

Fra latin betyder "sui generis" noget i retning af "af sin egen slags" eller "egenartet".

Betegnelsen anvendes i juraen generelt om retsregler, som ikke følger de mønstre, man ellers kender inden for retsområdet.

Man kan sige, at EU-retten er et sui generis retssystem, hvormed der henvises til, at det ikke følger systematikken kendt fra andre retssystemer som eksempelvis kontineltal ret eller common law.

Inden for immaterialretten anvendes betegnelsen ofte om særlige beskyttelsesformer, der falder uden for de almindelige immaterialrettigheder (ophavsrettigheder, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder). Databasebeskyttelsen i ophavsretslovens § 71 er et dansk eksempel herpå.