Retspant

Retspant er et pant, der stiftes enten ved udlæg i fogedretten eller ved udpantning. Retspantet stiftes med henblik på tvungen fyldestgørelse af en kreditors krav. Retspant står således overfor kontraktspant