Retsgode

Definition af retsgode

Et retsgode er en interesse, som nyder retsordenens beskyttelse.

Som eksempel på et retsgode kan nævnes interessen i ikke at blive udsat for et legemsangreb, jf. straffelovens § 244. Et andet retsgode er den private ejendomsret, jf. grundlovens § 73.