Retsbog

Definition af retsbog

Retsbogen er en slags referat, som retten fører over det, der sker ved et retsmøde, som f.eks. et telefonmøde eller en hovedforhandling. Retterne er forpligtede til at føre retsbøger, jf. retsplejelovens §§ 34 og 35.