Quorum

Definition af quorum

Et quorum er det antal personer, der skal være tilstede for at et organ, f.eks. en bestyrelse, en generalforsamling eller en parlamentarisk forsamling, gyldigt kan træffe beslutninger. Efter selskabslovens § 124 er en bestyrelse beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Grundlovens § 50 bestemmer, at Folketinget kan træffe beslutninger, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Quorum-regler findes i lovgivningen, i vedtægter og i aftaler.