Priviligeret krav

Definition af priviligeret krav

I konkursloven skelner man mellem simple krav og priviligerede krav. Det er det samme som simple fordringer og priviligerede fordringer.

Priviligerede krav skal dækkes før de simple krav. Det følger heraf, at simple krav kun dækkes, såfremt der er midler nok i konkursboet efter at de priviligerede krav er dækket.

Blandt de priviligerede krav er nogle krav mere priviligerede end andre. Endvidere er krav sikret ved pant i realiteten stillet bedre end de priviligerede krav, og efter de såkaldte simple krav er der en række krav, som er efterstillet simple krav, jf. konkurslovens § 98. Der er med andre ord tale om mere end to klasser. Hele rangordenden kaldes også konkursordenden, og er opregnet i konkurslovens kapitel 10.

De priviligerede krav omfatter eksempelvis

- omkostninger vedrørende konkursen og gæld, som er opstået under konkursen, jf. konkurslovens § 93,
- omkostninger vedrørende rekonstruktionsbehandling, jf. konkurslovens § 94,
- medarbejderes krav på løn, feriepenge m.v., jf. § 95,
- leverandørers afgiftskrav, jf. § 96.