Præjudikat

Definition af præjudikat

En dom eller kendelse, som har betydning for pådømmelsen af senere sager af lignende karakter. Et præjudikat danner således præcedens.

En dom siges at have præjudikatsværdi, hvis det antages, at den kan få betydning for pådømmelsen af senere sager af samme slags.