Påregnelighed

Definition af påregnelighed

Det samme som adækvans.

En skade er påregnelig, hvis skadevolder burde kunne indse, at hans adfærd kunne medføre at skaden skete. Hvis risikoen for, at en adfærd ville føre til en given skade, er meget lille, siger man, at skaden ikke var påregnelig.

Vurdering af påregnelighed (adækvansbedømmelsen) er en del af culpareglen.