Øvrighed

Definition af øvrighed

Øvrighed betegner en eller flere personer, som har magt over andre (øvre kommer af over).

I almindelig sprogbrug er øvrighed blevet anvendt om embedsmænd udnævnt af staten, eller tidligere af kongen. Det kunne være en politimand, amtmand eller en biskop.

I gældende lovgivning er betegnelsen anvendt i Danske Lov (2-3-3), som omtaler "Stædets Øvrighed", og i indkvarteringsloven § 18, stk. 2, som omtaler den "civile øvrighed". Mere relevant er nok grundlovens § 63 om øvrighedsmyndighedens grænser.

Når begrebet øvrighedsmyndighedens grænser anvendes i dag, betegner det typisk spørgsmål om mangler ved offentlige myndigheders kompetence eller habilitet, sagsbehandlingsfejl, tilsidesættelse af lighedsgrundsætningen m.v.