Objektivt ansvar

Definition af objektivt ansvar

Objektivt ansvar er et ansvarsgrundlag, som ikke kræver, at der foreligger uagtsomhed eller forsæt.

Man taler både om objektivt ansvar inden for strafferetten og inden for erstatningsretten.

Objektivt erstatningsansvar forudsætter ikke lovhjemmel,idet der eksempelvis gælder objektivt ansvar ved visse naboskader.

Færdselslovens § 101 om erstatningsansvar for skader, som motordrevne køretøjer forvolder ved bl.a. færdelsuheld, er et klassisk eksempel på objektivt ansvar. Efter produktansvarslovens § 6 gælder der også et objektivt ansvar.