Objektiv fortolkningsteori

Definition af objektiv fortolkningsteori

Ifølge objektiv fortolkningsteori tillægges lovtekstens ordlyd afgørende betydning, modsat subjektiv fortolkningsteori, hvor lovtenstens motiver tillægges større betydning.