Lovligt forfald

Definition af lovligt forfald

Inden for arbejdsretten betegner lovligt forfald situationer, hvor medarbejderens udeblivelse fra arbejdet ikke anses som misligholdelse.

Se eksempelvis funktionærlovens § 5.