Lighedsgrundsætningen

Definition af lighedsgrundsætningen

Grundlæggende og ulovreguleret forvaltningsretligt princip om, at forvaltningsmyndigheden skal træffes identiske afgørelser over for borgere i sager med identiske omstændigheder. Princippet kan også udtrykkes således, at offentlige myndigheder ikke må udøve usaglig forskelsbehandling.

Det er vigtigt at forstå, at forvaltningsmyndigheden kan træffe forskellige afgørelser i sager med tilsyneladende identiske omstændigheder, hvis der er hjemmel hertil, f.eks. hvis der er hjemmel til at behandle borgere forskelligt på grund af bopæl, alder, osv.

Som en konsekvens af lighedsgrundsætningen kan borgere støtte ret på administrativ praksis.

Lighedsgrundsætningen ses ofte påberåbt i sager, hvor offentlige myndigheder har anvendt kriterier, som borgeren ikke finder, kan begrunde en forskellig behandling, når offentlige myndigheder ændrer praksis eller, mere specielt, når det viser sig, at offentlige myndigheder hidtil har administreret regler i strid med gældende lovregler, og borgeren vil stilles på samme måde som i de (forkert) behandlede sager.