Justifikationssag

Definition af justifikationssag

En justifikationssag er en civil retssag, der anlægges for at efterprøve fogedrettens midlertidige retsskridt (arrest, forbud eller påbud).

Såfremt fogedretten på begæring fra en fordringshaver har foretaget arrest i en del af skyndnerens formue, skal fordringshaveren anlægge justifikationssag inden for en uge, jf. retsplejelovens § 634.

Såfremt fogedretten har nedlagt forbud eller påbud, skal rekvirenten anlægge justifikationssag inden for to uger, jf. retsplejelovens § 425.