Judiciel

Definition af judiciel

Judiciel er et andet ord for retslig, og benyttes om domstolenes anvendelse af retsreglerne til at træffe afgørelse.

Ofte benyttes betegnelsen sammensat, "judicielle afgørelser" eller "judicielle skøn", hvor der henvises til afgørelser, domstolene træffer, når der ikke er helt klare retsregler, og hvor afgørelsen forudsætter anvendelsen af et skøn vedrørende retsreglen.