Ideel anpart

Definition af ideel anpart

En ideel anpart (eller ideel andel) er en andel af et aktiv, som ikke er fysisk afgrænset.

Hvis A og B hver ejer en ideel anpart på 50% af en grund, ejer A 50% af alle dele af grunden. Man kan ikke pege på dele af grunden, som tilhørende A og andre dele tilhørende B.

Hvis flere personer ejer et aktiv sammen, er udgangspunktet, at de erhverver ideelle anparter til aktivet, med mindre andet specificeres. Ægtepar, som ejer aktiver i sameje, ejer som udgangspunkt ideelle anparter af aktivet.

Det fremgår af realkreditlovens § 11, stk. 3, at realkreditlån kan ydes på grundlag af en ideel anpart af en fast ejendom.

En andelshaver i en andelsboligforening ejer en ideel andel af hele andelsforeningen og har en brugsret til den lejlighed, hun bebor.