Høstpant

Definition af høstpant

Høstpant er et pant i kommende afgrøder fra en landbrugsejendom.

Høstpant kan stiftes af ejeren eller brugeren af landbrugsejendommen og stilles normalt til sikkerhed for indkøb af såsæd, frø, gødning, læggekartofler osv. Sikringsakten ved høstpantebreve er tinglysning i personbogen efter reglerne i tinglysningslovens kapitel 7. I personbogsbekendtgørelsen § 10 og frem er de nærmere formalia opregnet og en formular, der skal anvendes ved tinglysningen, er vedlagt som bilag.