Hæfte

Definition af hæfte

Hæfte var en fængselsstraf, som blev indført med straffeloven fra 1930, og som med virkning fra 1. juli 2001 blev afskaffet med lov nr. 433 af 31/5 2000.

Hæftestraffen var oprindeligt tænkt som en mildere og mere kortvarig strafart. Af forarbejderne til 1930-loven fremgår det, at straffen var beregnet på personer, som "ikke kan sættes i klasse med forbrydere, der idømmes straf af fængsel", og som stod "uden for de egentlige forbryderes kreds". Der kunne idømmes fra 7 dages hæfte til 2 års hæfte. Senere blev maksimum nedsat til 6 måneder.

Hæftestraffen blev anvendt meget til særlovsovertrædelser. Inden for straffelovens område blev straffen anvendt mest ved brugstyveri, tyveri og vold.

Hæftestraffen blev foreslået afskattet mange gange, idet forskellen på den frihedsberøvelse, der lå i hæfte, og den der lå i fængsel, hurtigt forsvandt.

Det fremgår nu af straffelovens § 31, at de (eneste) almindelige straffe er fængsel og bøde.