Fogedbog

Definition af fogedbog

Hver fogedret fører en fogedbog, hvori kendelser fra fogedretten indføres, jf. § 3 i bekendtgørelse om retsbøger, anvendelse af diktafon under retsmøder m.v. I fogedbogen noteres også udlæg, fastsatte afdragsordninger, insolvenserklæringer m.v.