Fallent

Definition af fallent

En fallent er en person, der er falleret (gået fallit), altså gået konkurs.

Betegnelsen har en nedladende klang og anvendes så vidt vides ikke i lovgivningen. I konkursloven omtales fallenten fortsat som skyldneren, også efter konkursens indtræden.