ESG

Definition af ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) er et gryende retsområde, som lapper ind over andre retsområder som miljøret, bæredygtighedsret, arbejdsret, menneskerettigheder, finansielle regler og regnskabsregler. Environmental relaterer sig til miljø- og klimaret. Social relaterer sig til den del af arbejdsretten, som omhandler arbejdstagerrettigheder, og til menneskerettigheder. Governance relaterer sig til god ledelsespraksis (corporate governance), virksomheders processer og procedurer, regler om aflønning, egnethed og fit and proper.