Duplik

Definition af duplik

Betegnelsen duplik benyttes dels om det processkrift, som er sagsøgtes skriftlige svar på sagsøgers replik som led i forberedelsen af en civil retssag, jf. retsplejelovens § 355, stk. 2, dels om sagsøgtes mundtlige bemærkninger til sagsøgers replik under hovedforhandlignen i en civil retssag, jf. retsplejelovens § 365, stk. 2.