Dagbøder

En dagbod, flere dagbøder.

Inden for strafferetten er dagbøder en betegnelse for bøder, der fastsættes til et beløb svarende til lovovertræderens gennemsnitlige dagsindtægt multipliceret med et antal dage. Efter straffelovens § 51 kan dagbøder udgøre fra 1-60 gennemsnitlige dagsindtægter, idet lovovertrædelsens grovhed og andre forhold afgører, hvor mange dagbøder, der idømmes.

Inden for entrepriseretten benyttes betegnelsen dagbøder om en konventionalbod, der er afhængig af længden af en misligholdelse, f.eks. en forsinkelses længde, og hvor hver dags forsinkelse udløser en dagbod.