Caveat Emptor

Definition af caveat emptor

Caveat emptor er en retsgrundsætning, som siger, at køberen skal se sig for; køberen kan ikke efter købet påberåbe sig mangler, som han burde have opdaget, hvis han havde undersøgt købsgenstanden inden købet blev afsluttet. Caveat emptor kaldes også køberens undersøgelsespligt eller påpasselighedspligten.

Caveat emptor-reglen er kodificeret i købelovens § 47.