Berigelseskrav

Definition af berigelseskrav

Et berigelseskrav er en fordring, som beror på en ugrundet berigelse. Undertiden kaldes de også restitutionskrav. Berigelseskravet udgør et tab, som modsvarer en anden parts (uberettigede) berigelse. Et berigelseskrav kan eksempelvis stiftes som konsekvens af en ugyldig aftale. Også tingsretten omhandler berigelseskrav, som stiftes ved at en person i god tro forbedrer en andens ejendom. Reglerne om condictio indebiti er et tredje eksempel på, hvordan berigelseskrav kan stiftes.