Årsagsforbindelse

Definition af årsagsforbindelse

Inden for erstatningsretten siger man, at der foreligger årsagsforbindelse mellem en handling og en skade, hvis handlingen har medvirket til, at skaden opstod. Tilsvarende kan der være årsagsforbindelse mellem en undladelse og en skade, f.eks. undladelsen af at foretage en handling, som ville have afværget en skade.

Man taler om, at handlingen eller undtagelsen er den nødvendige betingelse for skaden, hvis skaden ikke ville være indtruffet, såfremt handlingen eller undladelsen ikka havde foreligget. Man taler om, at handlingen eller undtagelsen er den tilstrækkelige betingelse for skaden, hvis handlingen eller undladelsen efter naturens orden må medføre skaden.

Årsagsforbindelse kaldes også kausalitet eller årsagssammenhæng.

Årsagsforbindelse er en af de grundlæggende  betingelser for at pålægge erstatningsansvar:

  • Skaden skal have ramt en anden end skadevolderen
  • Der skal være et ansvarsgrundlag, f.eks. culpa eller objektivt ansvar
  • Der skal være årsagsforbindelse
  • Der skal foreligge adækvans
  • Ingen objektive ansvarsfrihedsgrunde kan finde anvendelse
  • Der skal være lidt et tab