A-aktie

Definition af a-aktie

En A-aktie er en aktie, der hører til et aktieselskabs A-klasse. Når et selskab har aktieklasser, har hver aktieklasse forskellige økonomiske rettigheder (f.eks. udbyttepræference) og/eller forskellige forvaltningsmæssige rettigheder (f.eks. større stemmevægt).

Men man ikke ud fra betegnelsen A-aktie sige, om A-aktien har flere eller færre stemmer end f.eks. B-aktier, eller om den har fortrinsret til udbytte. Man er derfor nødt til at se i selskabets vedtægter, hvor de forskellige rettigheder, der er knyttet til aktien, skal fremgå, jf. selskabsovens § 45.