FE

Definition af FE

FE er en almindeligt brugt forkortelse for Forsvarets Efterretningstjeneste.

FE er reguleret i FE-loven. FE er underlagt forsvarsministeriet.

Forsvarets Efterretningstjeneste indhenter, analyserer og formidler oplysninger om forhold i udlandet som har betydning for Danmark, og skaber således det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs- sikkerheds- og forsvarspolitik. Hvor Forsvarets Efterretningstjeneste under den kolde krig varetog den militærtaktiske varsling i Danmark, har opgaverne efter murens fald i stigende grad bestået af varsling af mere strategisk karakter. Efter 11. september 2001 har FE's indsats mod terrorisme, international våbenhandel og spredning af teknologier til udvikling af masseødelæggelsesvåben også fyldt mere.