14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Motorkøretøjsbranchen)

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse nr. 760 af 23. juni 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Motorkøretøjsbranchen)

I medfør af konkurrencelovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Kommissionens forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen (EØS-relevant tekst

§1 Den danske tekst af kommissionens forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen, finder tilsvarende anvendelse på aftaler og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder artikel 6 og artikel 8 i forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 ikke anvendelse.

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

§2 Alle henvisninger i forordningen til »traktatens artikel 101, stk. 1« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3«, og alle henvisninger til »traktatens artikel 101, stk. 3« skal forstås som en henvisning til »konkurrencelovens § 8, stk. 1«.

§3 Konkurrencerådet kan undlade at anvende denne bekendtgørelse, hvis:

  • 1) Konkurrencerådet i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale, der er omfattet af denne bekendtgørelse alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1.

  • 2) Parallelle net af lignende vertikale begrænsninger, der dækker mere end 50 % af et relevant marked, indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked.

§4 Forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, gælder ikke i perioden fra den 1. juni 2010 til den 31. maj 2013 for vertikale aftaler om de betingelser, hvorpå parterne kan købe, sælge eller videresælge nye motorkøretøjer, når de fritagelsesbetingelser i bekendtgørelse nr. 769 af 10. september 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 484 af 15. juni 2005, der særligt vedrører vertikale aftaler om køb, salg eller videresalg af nye køretøjer, er opfyldt.

Stk. 2 Med virkning fra den 1. juni 2013 finder bekendtgørelse nr. 739 af 23. juni 2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis anvendelse på vertikale aftaler om køb, salg eller videresalg af nye køretøjer.

§5 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2010.

profile photo
Profilside