14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Folketingsvalgloven § 126d

Uddrag fra forarbejderne til folketingsvalgloven § 126d:

De foreslåede bestemmelser vedrører en overgangsordning, der helt svarer til overgangsordningen i tjenestemandspensionsloven.Samtlige pensioner m.v., der er aktualiseret pr. 31. december 1993, omberegnes pr. 1. januar 1994, hvor de foreslåede ændringer får virkning, jf. den foreslåede § 126 a.Til de pensioner m.v., der reduceres som følge af ombere...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.