14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til FE-loven § 7

Uddrag fra forarbejderne til fe-loven § 7:

Til § 7
Bestemmelsen vedrører FEs videregivelse af oplysninger til PET, jf. stk. 1, samt videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til andre end PET.Bestemmelsen i stk. 1 viderefører forsvarslovens § 13, stk. 4, der blev indsat ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarsloven. Der henvises til afsnit 4...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.