14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Familieretshusloven § 25

Uddrag fra forarbejderne til familieretshusloven § 25:

Til § 25
Efter gældende ret følger det af den lovgivning, der gælder for den enkelte sag, hvordan Statsforvaltningen eller Ankestyrelsen afslutter en enkel sag efter den familieretlige lovgivning.Det fremgår således af §§ 9 og 10 og § 13, stk. 1, i forældreansvarsloven, at afslutning af en sag om aftale om forældremyndighed sker ved Statsforvaltningens modt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.