Bøger, som nævner VE-loven § 41

Selskabsskatteloven Bind I (1. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz
Udgivelsesdato: 29. nov 2019
DJØF Forlag

Bemærk, at § 41 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 41, om det har en betydning.

Nr. 2 e. Elselskaber

- Side 176 -

...elektricitetsproducerende anlæg. Der sondres således ikke imellem traditionelle elproducerende anlæg og anlæg, der producerer el ved hjælp af vedvarende energi. Hvis en forening m.v. har flere elproducerende anlæg f.eks. en vindmølle og et solcelleanlæg, lægges kapaciteten af disse anlæg sammen for at afgøre, om kapaciteten for elproduktionen er over 25 kW.

Læs på JurabibliotekNr. 4. Havne, lufthavne og gas- og fjernvarmeværker

- Side 573 -

...elektricitetsproducerende anlæg. Der sondres således ikke imellem traditionelle elproducerende anlæg og anlæg, der producerer el ved hjælp af vedvarende energi. Hvis en forening m.v. har flere elproducerende anlæg f.eks. en vindmølle og et solcelleanlæg, lægges kapaciteten af disse anlæg sammen for at afgøre, om kapaciteten for elproduktionen er over 25 kW.

Læs på Jurabibliotek