14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ejerlejlighedsloven § 20

Uddrag fra forarbejderne til ejerlejlighedsloven § 20:

Til § 20
Den gældende § 10, stk. 2-3, i ejerlejlighedsloven fastsætter regler om opdeling af bygninger med henblik på etablering af tagboliger.Bestemmelserne blev indsat i ejerlejlighedsloven ved lov nr. 488 af 9. juni 2004.Bestemmelsen i § 10, stk. 2, giver mulighed for at opdele ældre private udlejningsejendomme og ejendomme tilhørende private andelsbolig...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.