14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 65

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 65:

Til § 65
Lovforslagets § 65 er en uændret videreførelse af dyreværnslovens § 29 e. Der henvises til afsnit 2.20.3. i de almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 65, stk. 1, som uændret viderefører dyreværnslovens § 29 e, stk. 1, fremgår, at ubetinget frakendelse efter lovens § 62, stk. 1, § 63, stk. 1, eller § 64 sker for et nærmere fastsat tidsrum, der...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.