14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 64

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 64:

Til § 64
Lovforslagets § 64 er en uændret videreførelse af dyreværnslovens § 29 d. Der henvises til afsnit 2.20.3. i de almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 64, som uændret viderefører dyreværns- lovens § 29 d, kan et selskab m.v. (en juridisk person) ubetinget frakendes retten til at drive erhvervsmæssig virksomhed med transport af dyr, hvis selska...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.