14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 61

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 61:

Til § 61
Dyreværnslovens § 30 fastsætter, at den, der har tilsyn med et barn under 15 år, straffes for overtrædelse af dyreværnsloven og regler fastsat i medfør af loven, der begås af barnet, hvis den pågældende har været vidende om overtrædelsen og ikke har søgt at forhindre den. Der henvises til afsnit 2.20.1. i de almindelige bemærkninger.Det fremgår af ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.