14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 60

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 60:

Til § 60
Dyreværnslovens § 29 fastsætter bestemmelser om rettighedsfrakendelse i forbindelse med mishandling, grovere uforsvarlig behandling eller i gentagelsestilfælde. Der henvises til afsnit 2.20.1. i de almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 60, stk. 1, fastsættes, at den, der ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandli...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.