14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 59

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 59:

Til § 59
Dyreværnslovens § 28 a fastsætter straf for uretmæssig aflivning af et dyr, der benyttes under udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, såfremt aflivningen er begået forsætligt. Der henvises til afsnit 2.20.1. i de almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 59 fastsættes, at den, som uretmæssigt afliver et dyr, der...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.