14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 55

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 55:

Til § 55
Med lovforslagets § 55, stk. 1, som uændret viderefører dyreværnslovens § 27 c, stk. 1, fastlægges, at krav efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf om, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, skal være underskrevet, kan opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identi...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.