14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 53

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 53:

Til § 53
Dyreværnslovens § 27 a giver ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling hjemmel til at fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Miljø- og Fødevareministeriet om forhold, som er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af denne, skal foregå digitalt.På dyreværnslovens område er bestemmelserne hidtil udmøntet i §§ 3...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.