14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 5

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 5:

Til § 5
Dyreværnsloven fastsætter et forbud mod tvangsfodring af dyr. Forbuddet mod tvangsfodring gælder alle dyr. Det er dog tilladt at sikre, at syge dyr får den fornødne føde, hvilket ikke betragtes som tvangsfodring i den traditionelle forstand. Der henvises til afsnit 2.2.1.1. i de almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 5 foreslås det, at dyr ik...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.