Forarbejder til Dyrevelfærdsloven - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 48