14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 48

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 48:

Til § 48
Dyreværnslovens § 24 c giver ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling hjemmel til at fastsætte regler om, at Fødevarestyrelsen kan meddele den ansvarlige for et dyrehold påbud om at modtage rådgivning samt at udarbejde og gennemføre en handlingsplan med henblik på at rette op på dyrevelfærdsmæssige problemer i besætningen. En sådan handlin...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.