14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 45

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 45:

Til § 45
I henhold til dyreværnslovens § 24 a, stk. 1, har ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling hjemmel til at fastsætte regler for den dyrevelfærdsmæssige kontrol, som udføres af personer ansat i eller under Miljø- og Fødevareministeriet og privatpraktiserende dyrlæger, der af Fødevarestyrelsen er bemyndiget til at udføre kontrol. Der henvises...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.