14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 41

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 41:

Til § 41
For gældende lovgivning om særlige opgaver for dyrlæger og politi henvises til afsnit 2.13.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 41, stk. 1, foreslås, at såfremt pålægget efter § 40, stk. 1, 1. pkt., ikke efterkommes, skal politidirektøren sørge for dyrenes pasning og kan herunder anbringe dyrene et andet sted. Efterkommes...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.