14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 38

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 38:

Til § 38
Det Dyreetiske Råd, som blev nedsat i 1992, er reguleret i dyreværnslovens § 25.De foreslåede bestemmelser i § 38, stk. 1-6, viderefører uændret dyreværnslovens § 25, idet Det Dyreetiske Råds arbejdsmåde, hvor etikken er en del af overvejelserne, og hvor rådets brede sammensætning tilgodeser både faglige og almene synspunkter, tilsiger, at de gælde...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.